W jakim celu wykonuje się badania wizualne VT?

Badania wizualne VT (Visual Testing) to jedna z najprostszych i najpopularniejszych metod kontrolowania jakości wyrobów, materiałów i konstrukcji. Badania wizualne polegają na dokładnym oglądaniu powierzchni badanych przedmiotów, aby wykryć ewentualne wady, niedoskonałości, uszkodzenia, zanieczyszczenia czy inne defekty.

Jak się wykonuje badania wizualne?

Badania wizualne VT wykorzystywane są w wielu branżach, takich jak przemysł metalowy np. Konstrukcje stalowe LERG-PET,, chemiczny, petrochemiczny, lotniczy, stoczniowy, budowlany oraz wiele innych. Wykonuje się je przede wszystkim w celu zapewnienia bezpieczeństwa, poprawy jakości oraz uniknięcia późniejszych problemów związanych z wyrobem.

Badania wizualne mogą obejmować różne etapy procesu produkcyjnego, począwszy od oceny jakości surowców i półproduktów, poprzez kontrolę stanu i jakości w trakcie procesu produkcyjnego, aż do końcowej oceny gotowych produktów. Mogą również dotyczyć kontrolowania stanu technicznego konstrukcji i urządzeń, takich jak rurociągi, maszyny, pojemniki, itp.

Badania na sucho lub mokro 

Badania wizualne VT  w Toruniu są stosowane w różnych formach, w zależności od wymagań i standardów branżowych. Mogą to być badania na sucho lub mokro, w świetle naturalnym lub sztucznym, z wykorzystaniem różnego rodzaju urządzeń pomiarowych, jak kamery termowizyjne czy lupy. W przypadku wykrycia wad, niedoskonałości lub uszkodzeń, wykonuje się dalsze badania, takie jak badania nieniszczące, ultradźwiękowe, magnetyczne, rentgenowskie, itp. Celem tych badań jest dokładniejsza ocena stanu wyrobu oraz określenie charakteru i głębokości defektu.

Badania wizualne VT to podstawowa metoda kontroli jakości wyrobów, materiałów i konstrukcji. Służą do wykrywania wad, niedoskonałości, uszkodzeń i innych defektów, a ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa, poprawy jakości oraz uniknięcia późniejszych problemów związanych z wyrobem.

Leave a Reply