Trzy rodzaje zaworów kulowych kołnierzowych

W instalacjach ciśnieniowych, gazowych i wodociągowych, w celu poprawy bezpieczeństwa i zwiększenia szczelności połączenia miejsce tradycyjnych, kulowych zaworów gwintowanych zwykle zajmują zawory kulowe kołnierzowe. To podzespoły wyposażone w charakterystyczny kołnierz obustronny, skręcany na śruby, zapewniający większą siłę łączenia, a tym samym chroniący przed nieszczelnością w miejscu montażu zaworu.

Kulowe zawory kołnierzowe ręczne

Podstawowym rodzajem zaworów kulowych kołnierzowych są ich wersje wyposażone w charakterystyczny uchwyt górny lub dolny poruszający się w jednej płaszczyźnie, ewentualnie w pokrętło przeznaczone do obracania wewnętrznej kulki i tym samym zamykania lub otwierania przepływu medium, gazu lub cieczy. Ręcznych zaworów kulowych z kołnierzem używa się w wielu instalacjach przemysłowych, przede wszystkim w charakterze zaworów głównych, w instalacjach wodociągowych i gazowych. Zawory kulowe kołnierzowe ręczne sprawdzą się doskonale we wszelkiego rodzaju systemach pneumatycznych. Dzięki obecności kołnierza połączenie zaworu z rurami transportującymi medium jest mocniejsze i ryzyko jego rozszczelnienia przy wzroście ciśnienia w instalacji jest dużo mniejsze niż przy zastosowaniu tradycyjnego zaworu z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym.

Kołnierzowe zawory kulowe automatyczne

Obok zaworów sterowanych ręcznie, obsługiwanych przy pomocy mechanicznego pokrętła lub uchwytu poruszającego się w poziomie, w sprzedaży dostępne są również automatyczne wersje zaworów kulowych kołnierzowych. Przykładem tego typu urządzeń są zawory pneumatyczne, które samoczynnie zamykają przepływ gazu przy określonych wartościach ciśnienia i otwierają go, gdy wartość ciśnienia osiągnie pożądany poziom. Alternatywą dla zaworów pneumatycznych są wysoce zautomatyzowane zawory kulowe kołnierzowe sterowane elektrycznie, wyposażone w niezależny siłownik, które zamykają i otwierają przepływ medium przy określonych parametrach ciśnienia w instalacji lub po naciśnięciu  odpowiedniego przycisku na panelu sterowniczym – gdy zawór obsługiwany jest przez sterownik z funkcją zdalnego zamykania i otwierania przepływu.

Do blokowania i ponownego uruchamiania przepływu medium w instalacjach pod ciśnieniem powszechnie wykorzystuje się wytrzymałe modele kulowych zaworów kołnierzowych. W sprzedaży dostępne są ich trzy podstawowe rodzaje. To zawory ręczne, pneumatyczne i elektryczne. Pierwsze z nich są najbardziej uniwersalne. Kolejne wykorzystuje się głównie w rozbudowanych instalacjach przemysłowych, w miejscach trudnodostępnych.

Leave a Reply