Sorbent – środek do zadań specjalnych

Sorbenty są to produkty absorbujące różnorodne ciecze, które zostały wykonane z tworzyw naturalnych, albo sztucznych to produkty zapobiegające skażeniu szkodliwymi substancjami ciekłymi, a także zapobiegają różnorodnym wyciekom.

Gdzie stosowany jest sorbent?

Sorbent (dostępny tutaj: https://magazynuj.pl/grupa/sorbenty-srodki-absorpcyjne) jest produktem stosowanym w wielu przedsiębiorstwach, a także przez osoby indywidualne. Służy do zabezpieczenia powierzchni oraz skutecznie neutralizuje substancje łatwopalne oraz żrące. Sorbenty pomagają usunąć wycieki paliwa, olejów czy smarów. Istnieją różne rodzaje sorbetów, między innymi sypkie, uniwersalne, a także chemiczne. To produkty, które świetnie wchłaniają substancje ropopochodne oraz ropę, substancje olejowe i glikol. Tego typu sorbenty stanowią wyposażenie wielu placówek takich jak: warsztaty samochodowe, hale magazynowe, fabryki przemysłowe, służby oczyszczania miasta, lotniska, firmy transportowe, parkingi, przemysł naftowy i laboratoria. Ponadto zasilają firmy produkcyjne, stacje paliw czy jednostki straży pożarnej.

Rodzaje sorbentów

Sorbenty dobiera się w oparciu o specyfikację wyciekających cieczy. Dzieli się je na sypkie oraz tekstylne. Oferta sorbentów jest niezwykle bogata, ponieważ są to produkty, które stanowią obowiązkowy element wyposażenia stanowisk pracy wielu przedsiębiorstw.

Sorbenty dzieli się na kształt, kolor oraz rozmiar, by w odpowiedniej sposób dopasować je do wymaganego zastosowania. Popularne są sorbenty mineralne, które są niepalnymi granulatami przeznaczonymi do zabezpieczania powierzchni, na których znajdują się rozpuszczalniki, oleje, produkty ropopochodne, kwasy, a także zasady. Sorbent mineralny szybko pochłania tego typu substancje i zatrzymuje je w sobie, dzięki temu powierzchnia jest sucha i nienaruszona. Ma to znaczenie w przypadku wylania szkodliwych substancji w miejscu, gdzie istnieje ryzyko przedostania się do gruntów. Tego typu produkty używane są przez straż pożarną, drogowców, a także na stacjach paliw czy w przemyśle.

Sorbenty do zadań specjalnych

Sorbenty w formie arkusza są przeznaczone do rozłożenia w celach profilaktycznych, zwykle stosuje się je pod różnego typu urządzeniami, z których mogą wyciekać płyny. Sorbent w formie bariery to produkt, który znajduje zastosowanie w przypadku wycieków wodnych i jest stosowany wszędzie tam, gdzie doszło do wycieku szkodliwych cieczy: do wody w akwenach wodnych, jeziorach, morzach. Sorbent w formie granulatu jest wykorzystywany do usunięcia zanieczyszczeń z nierówności oraz pęknięć, z kolei sorbent w formie poduszki oraz w formie węża jest niezwykle chłonny i znajduje zastosowanie w przypadku dużych wycieków z urządzeń oraz maszyn.

Istnieje także sorbent w formie rolki – pomaga w usunięciu substancji z dużych powierzchni, a sorbent w formie wykładziny pomaga w eliminacji sporych wycieków i ma bardzo szerokie spektrum zastosowania.

Przed wyborem odpowiedniego sorbentu należy wiedzieć jakie każdy z nich ma przeznaczenie. Ponadto warto zwrócić uwagę na takie cechy jak: wymiary sorbentu i jego adsorpcję.

Leave a Reply