Pompy ciepła – nowoczesny sposób na obniżenie kosztów ogrzewania

Pompy ciepła stanowią obecnie najbardziej efektywny i ekologiczny system ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Dzięki swojej konstrukcji umożliwiają pozyskanie ciepła ze środowiska naturalnego, a następnie wykorzystanie go w procesie ogrzewania. Energia cieplna może być pobierana z różnych źródeł, takich jak woda, ziemia czy powietrze. Jak działają oraz na co zwrócić uwagę podczas zakupu tego urządzenia?

Na początku należy zaznaczyć, że o sposobie ogrzewania budynku warto pomyśleć już na etapie jego projektowania. Dobór odpowiedniego urządzenia grzewczego uzależniony jest od kilku czynników, z których najważniejsze to rodzaj budynku i jego zapotrzebowanie na energię. Wybór najkorzystniejszego rozwiązania przez wykonawcę instalacji grzewczej wiąże się z posiadaniem przez niego informacji dotyczących planowanego poboru energii cieplnej, co pozwoli na dokładne określenie wymaganych parametrów systemu grzewczego, który będzie w stanie zapewnić właściwe funkcjonowanie obiektu i komfort jego użytkowania przez mieszkańców. Wykonanie odpowiednich pomiarów, analiz prognoz zużyć energii pozwala  przedstawić inwestorowi poziom kosztów oraz oszczędności wynikających z zastosowania konkretnego systemu grzewczego.

fot. Meteo System

Pompa ciepła – ekologiczne źródło energii

Konstrukcja pompy ciepła składa się z czterech głównych elementów: wymiennika do pozyskiwania ciepła z otoczenia, sprężarki, wymiennika do oddawania ciepła do instalacji i zaworu rozprężnego. Wszystkie te elementy tworzą zamknięty układ wyposażony w czynnik chłodniczy, charakteryzujący się niską temperaturą parowania, a jego zadaniem jest przekazywanie ciepła. Ciepło z otoczenia pobierane jest w parowniku pompy ciepła, w której za pośrednictwem czynnika chłodniczego dochodzi do wrzenia i parowania – także w temperaturach ujemnych.

Ogrzewanie domu pompą ciepła jest ekologiczne ze względu na wykorzystywanie energii odnawialnej zgromadzonej w glebie, wodzie czy  powietrzu i zamianę jej na ciepło.

Na naszym rynku dostępne są obecnie trzy rodzaje pomp ciepła, które różnią się między sobą źródłem poboru energii:

  • powietrze – woda – które do ogrzania pomieszczeń i podgrzania wody wykorzystują ciepło zawarte w powietrzu atmosferycznym lub wentylacyjnym,
  • solanka – woda – źródło poboru ciepła stanowi grunt powierzchniowy, który dostarcza energię cieplną do instalacji wewnętrznej. Czynnik grzewczy, który stanowi solanka jest odporny na zamarzanie. Przy tego typu pompach możliwa jest instalacja dwóch systemów: pionowe sondy gruntowe, należące do najbardziej stabilnych źródeł ciepła wkopywane są w ziemię na głębokość do 100 m. Drugim systemem są płaskie kolektory, gdzie sondy wkopywane są poziomo prawie 1,5 m pod ziemię.
  • woda – woda – przy tego typu instalacji ciepło, którym ma zostać ogrzane pomieszczenie lub woda użytkowa pobierane jest z wody gruntowej. Warunkiem efektywności działania tego typu pompy jest odpowiedni pobór wody ze studni zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym, a zastrzeżeniem konieczność posiadania zezwolenia kompletnego urzędu gospodarki wodnej.

Parametry, jakie powinno się wziąć pod uwagę podczas wyboru odpowiedniego rodzaju pompy ciepła to przede wszystkim: wielkość powierzchni działki, rodzaj gruntu i zagospodarowanie na działce, rodzaj budynku oraz typ instalacji grzewczej w obiekcie.

Efektywność, czyli wydajność pomp ciepła

Skuteczność działania pompy określa się przy pomocy współczynnika wydajności grzejnej COP, którym jest stosunek otrzymanej ilości ciepła w skraplaczu do zużytej energii napędowej. Niektóre urządzenia można wykorzystać również jako klimatyzator w porze letniej, dzięki czemu wydajność pompy wzrośnie.

Efektywność instalacji jest uzależniona nie tylko od jej budowy, ale również warunków, w jakich funkcjonuje. Ogólnie im różnica między temperaturami dolnego i górnego źródła jest mniejsza, tym bardziej wydajna jest pompa ciepła, a zatem osiąga ona wyższą wartość współczynnika COP. Dlatego też na skuteczność pompy wpływa lokalizacja instalacji oraz panujące tam warunki atmosferyczne zimą. Przy lokalizacjach, gdzie występują niskie temperatury porą zimową wskazane jest użycie pompy, której źródło stanowi woda gruntowa, zaś w przypadku lokalizacji z wyższą średnią temperaturą zimą możliwe jest użycie pompy ciepła, której źródłem jest powietrze – wyjaśnia Roman Rosół, specjalista w dziedzinie techniki grzewczej i właściciel Centrum Hydraulicznego Meteo System.

Pompy ciepła – koszty inwestycyjne i eksploatacyjne

Koszty związane z nabyciem urządzenia grzewczego w postaci pompy ciepła związane są z koniecznością zakupu i instalacji tego urządzenia, a także w dalszym okresie jego użytkowaniem. Cena poszczególnych typów uwarunkowana jest od wielu czynników, takich jak: zakres mocy pompy, materiałów, które zostały użyte do jej wykonania, obecność i pojemność zasobnika ciepłej wody użytkowej czy producenta urządzenia.

Choć inwestycja w pompy ciepła jest dość wysoka, to pozwala ona na późniejsze oszczędności ogrzewania i ciepłej wody nawet o 70%. Dlatego też najkorzystniejszym momentem inwestycji w tego typu instalacje jest etap rozpoczęcia budowy budynku, przez co możliwe jest ujęcie w kosztach inwestycyjnych wydatku związanego z jej zakupem. Dzięki temu koszt inwestycji może być rozłożony na wiele lat i spłacany w ramach kredytu inwestycyjnego na budowę domu. W ten sposób koszt związany z zakupem pompy ciepła jest nie odczuwalny, zaś odczuwalne są oszczędności związane z ogrzewaniem domu oraz wody użytkowej, co na przestrzeni wielu lat jest korzystniejsze w porównaniu do konwencjonalnych sposobów ogrzewania.

Dofinansowanie na zakup pomp ciepła

Wsparcie finansowe na zakup pompy ciepła można obecnie uzyskać z trzech podstawowych źródeł. Pierwszym z nich jest Bank Gospodarki Krajowej, który umożliwia otrzymanie premii termomodernizacyjnej, której wysokość może wynieść 20% zaciągniętego na ten cel kredytu, jednak otrzymana kwota nie może być wyższa niż 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Jednym z warunków, które trzeba spełnić jest przedstawienie w banku kredytującym potwierdzenia zrealizowania audytu energetycznego, który poza określeniem parametrów technicznych i ekonomicznych planowanej inwestycji będzie zawierał również opis najbardziej optymalnych rozwiązań w obszarze kosztów i oszczędności energii.

O możliwość dofinansowania inwestycji można także starać się z budżetu gminy lub powiatu oraz z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), które wspierają projekty proekologiczne zgodnie z kryteriami w danym województwie.

Powyższy tekst jest fragmentem obszerniejszego artykułu prezentującego podstawowe informacje na temat pomp ciepła. Pełna wersja publikacji, zawierająca szczegółowe wiadomości, na co zwracać uwagę podczas zakupu konkretnego rodzaju pompy, a także możliwości otrzymania dofinansowania inwestycji, znajduje się na blogu firmy instalacyjnej Meteo System.

Leave a Reply